Adresa:
ČAAG - Česká asociace geofyziků, z.s.
Albertov 6
128 43 Praha 2

EGRSE Journal - Archiv textů čísel vydaných na nosiči CD

Zde jsou uveřejněny abstrakty a od roku 2007 i plné texty čísel z ročníků 2005-2008, kdy časopis vycházel pouze na CD.

EGRSE Journal 2008/1-2

EGRSE Journal 2007/1-2

EGRSE Journal 2006/1–2

EGRSE Journal 2005/1–2