Adresa:
ČAAG - Česká asociace geofyziků, z.s.
Albertov 6
128 43 Praha 2

EGRSE – Vlastnictví a management

© ČAAG - PRAHA, Česká republika; IČ: 60460253

Autor předává autorská práva výhradně vydavateli, tj. ČAAG - Česká asociace geofyziků, z.s. Podpisem „Autorského prohlášení“ autoři převádějí všechna práva, včetně práv vlastnických vydavateli, pokud byl článek redakcí EGRSE přijat k publikování. Všechny přijaté články se stávají majetkem EGRSE a nesmí být publikovány jinde.

Jedná se o časopis s tzv. volným přístupem, což znamená, že veškerý obsah je uživateli nebo jeho instituci k dispozici bezplatně. Uživatelé mohou číst, stahovat, kopírovat, distribuovat, tisknout, hledat nebo odkazovat se na úplné texty článků nebo je používat k jiným zákonným účelům bez předchozího souhlasu vydavatele nebo autora. To je v souladu s definicí BOAI o volném přístupu.