Kalendář akcí

OVA ´21 Nové poznatky a měření v seizmologii, inženýrské geofyzice a geotechnice

Datum: Zatím nestanoven vzhledem k aktuálním protiepidemickým opatřením.

Místo: Ústav geoniky AV ČR, v.v.i., Studentská 1768, Ostrava‑Poruba