Adresa:
ČAAG - Česká asociace geofyziků, z.s.
Albertov 6
128 43 Praha 2

EGRSE – Redakční rada

Oficiální adresa redakční rady

ČAAG - Česká asociace geofyziků, z.s.
Redakce časopisu EGRSE
Albertov 6, 128 43 Praha 2, Česká republika
E-mail redakční rady: egrse_editorial@caag.cz

Předseda

RNDr. Bibiana Brixová, PhD., Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Slovenská republika (CV)

Členové

  • BLÁHA Pavel, doc. RNDr., DrSc., GEOtest, a.s., Brno, Česká republika
  • GAJDOŠ Vojtech, doc. RNDr., CSc., Univerzita Komenského, Přírodovědecká fakulta, Bratislava, Slovensko (v důchodu)
  • IDZIAK Adam, Prof. zw., Dr. hab., Slezská univerzita, Fakulta věd o Zemi, Sosnowiec, Polsko
  • JIRÁNKOVÁ Eva, doc. Ing., PhD., Ústav geoniky AV ČR, v.v.i., Ostrava, Česká republika
  • KALÁB Zdeněk, Prof., RNDr., CSc., Prezident České asociace geofyziků, Ústav geoniky AV ČR, v.v.i., Ostrava, Česká republika
  • YAKYMCHUK Mykola, Prof., Dr., prezident Ukrajinské asociace geoinformatiky (AUAG), Kyjev, Ukrajina
  • PALACKÝ Jiří, Mgr., PhD., Geologická služba Kanady, Ottawa, Kanada, (v důchodu)
  • TÁBOŘÍK Petr, RNDr., PhD., Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, Praha, Česká republika
  • VACULÍK Martin, Ing., GEOtest, a.s., Brno, Česká republika
  • VLČKO Ján, doc. RNDr., Ph.D., Univerzita Komenského, Přírodovědecká fakulta, Bratislava, Slovensko

Šéfredaktor

Vaculík Martin, Ing., GEOtest, a.s., Brno, Česká republika