Loading
Adresa:
ČAAG - Česká asociace geofyziků, o.s.
Albertov 6
128 43 Praha 2

Historie časopisu EGRSE

Časopis má dlouhou a bohatou historii. Publikování článků týkajících se odborných geofyzikálních problémů vede zpět k časopisu pojmenovanému Užitá geofyzika, který vycházel jako sborník. Vydávalo ho, teď už neexistující, oddělení užité geofyziky v Brně-Řečkovicích.

Historie vývoje časopisu je následující:

  • Do roku 1993 vychází jako Sborník geologických věd, Užitá geofyzika. ISSN 0036–5319.
  • V létech 1994–2004 je to tištěný časopis. EGRSE-Exploration Geophysics, Remote Sensing and Environment (Print), ISSN 1211359X.
  • Od roku 2005 vychází časopis v elektronické formě jako CD-ROM. Exploration Geophysics, Remote Sensing and Environment (CD-ROM), ISSN 1803–1447.

Dlouholetým vedoucím redaktorem byl doc. RNDr. L. Pospíšil. Od roku 2008 jej vystřídal RNDr. F. Ryšavý.

Současná snaha redakční rady je zveřejňovat časopis v dalším informačním prostředí, na webových stránkách Asociace českých geofyziků. Časopis by měl mít souběžně dva nosiče podle čísel ISSN; online nosič pro webové stránky a dosavadní elektronický nosič CD-ROM.