Zpravodaj UGA

Unie geologických asociací sdružuje profesní asociace - Českou asociaci hydrogeologů, Českou asociaci inženýrských geologů, Českou asociaci ložiskových geologů a Českou asociaci geofyziků. Tyto profesní organizace sdružují ve svých řadách více než 500 profesionálních geologů, kteří pracují především ve sféře aplikované geologie. Unie si pro interní potřebu vydává zpravidla dvakrát ročně Zpravodaj UGA.

Zpravodaj UGA březen 2024

Zpravodaj UGA říjen 2023

Zpravodaj UGA březen 2023

Zpravodaj UGA říjen 2022

Zpravodaj UGA březen 2022

Zpravodaj UGA říjen 2021

Zpravodaj UGA duben 2021

Zpravodaj UGA říjen 2020

Zpravodaj UGA duben 2020

Zpravodaj UGA říjen 2019

Zpravodaj UGA březen 2019

Zpravodaj UGA říjen 2018

Zpravodaj UGA březen 2018

Zpravodaj UGA říjen 2017

Zpravodaj UGA březen 2017

Zpravodaj UGA říjen 2016

Zpravodaj UGA březen 2016

Zpravodaj UGA říjen 2015

Zpravodaj UGA březen 2015

Zpravodaj UGA říjen 2014

Zpravodaj UGA duben 2014

Zpravodaj UGA říjen 2013

Zpravodaj UGA březen 2013

Zpravodaj UGA říjen 2012

Zpravodaj UGA březen 2012

Zpravodaj UGA říjen 2011

Zpravodaj UGA březen 2011

Zpravodaj UGA říjen 2010

Zpravodaj UGA březen 2010

Zpravodaj UGA říjen 2009

Zpravodaj UGA březen 2009

Zpravodaj UGA říjen 2008

Zpravodaj UGA březen 2008

Zpravodaj UGA říjen 2007

Zpravodaj UGA březen 2007

Zpravodaj UGA říjen 2006

Zpravodaj UGA únor 2006

Zpravodaj ČAAG

Zpravodaj ČAAG byl vydáván pro interní potřebu členské základny, zpravidla jako čtvrtletník. Jeho potřeba poklesla po vzniku Unie geologických asociací a zahájení vydávání Zpravodaje UGA, neboť mnohé informace se opakovaly. Vydávání Zpravodaje ČAAAG bylo proto v lednu 2007 ukončeno. V současnosti jsou tedy informace členům ČAAG předávány Zpravodajem UGA, případně formou přímé e-mailové komunikace.

Zpravodaj ČAAG leden 2007

Zpravodaj ČAAG červen 2006

Zpravodaj ČAAG listopad 2005

Zpravodaj ČAAG červen 2005

Zpravodaj ČAAG květen 2005

Zpravodaj ČAAG březen 2005