Adresa:
ČAAG - Česká asociace geofyziků, z.s.
Albertov 6
128 43 Praha 2

ČAAG – Česká asociace geofyziků, z.s.

ČAAG je dobrovolné neziskové profesní sdružení odborníků pracujících v oboru geofyzika a oborech příbuzných (např. geotechnika, hydrogeologie, inženýrská geologie a další). Asociace reprezentuje obor vůči státním orgánům (zajišťuje odbornou způsobilost), spolupracuje s dalšími odbornými institucemi a firmami, organizuje semináře, konference a další akce a rozvíjí vlastní publikační činnost.

ČAAG je jednou ze společností v Radě vědeckých společností České republiky (RVS), je součástí Unie geologických asociací (UGA)a přidruženou asociací v EAGE (European Association of Geoscientists and Engineers).

Prezentace ČAAGu ve formát PowerPoint

CAAG – Czech Association of Geophysicists

CAAG is a voluntary, non-profit, professional association of professionals working in the branch of geophysics and related topics (e.g. geotechnical engineering, hydrogeology, engineering geology and others) in the Czech Republic. Main activities are presentation of geophysics to public authority, co-ordination between scientific and professional institutions, organizing of symposia, conferences and other activities and publishing of results from the related topics (Journal EGRSE).

CAAG is a member of Council of Scientific Societies of the Czech Republic, CAAG is a member of Union of Geological Associations - UGA (an organization roofing all Czech professional geoscientific associations). CAAG is an associated society of European Association of Geoscientists and Engineers.

CAAG PowerPoint Presentation