Adresa:
ČAAG - Česká asociace geofyziků, z.s.
Albertov 6
128 43 Praha 2

Seznam členů

V souladu s nařízením o ochraně osobních údajů uvádíme, že tento seznam není úplný, uvedeni jsou pouze členové, kteří vyjádřili souhlas se zveřejněním svého jména pro tento účel.

Mgr. Tomáš Belov

RNDr. Jaroslav Bárta, CSc.

RNDr. Dana Čápová

RNDr. Dušan Dostál

Prof. RNDr. Tomáš Fischer, CSc.

Ing. Jiří Hruška

Mgr. Lucie Janků, PhD.

Mgr. Jaroslav Jirků

Prof. RNDr. Zdeněk Kaláb, CSc.

RNDr. Oldřich Levý

RNDr. Ivan Linhart, CSc.

RNDr. Jiří Lukeš, CSc.

Mgr. Zdeněk Matějík

Mgr. Tomáš Očadlík

RNDr. Bohumil Pícha, CSc.

Doc. RNDr. Lubomil Pospíšil, CSc.

RNDr. Jiří Sedlák

Mgr. Vladimír Stoje

Ing. Martin Stolárik, Ph.D.

RNDr. Bohumil Svoboda, CSc.

RNDr. Petr Tábořík, Ph.D.

Mgr. Jozef Urík