Adresa:
ČAAG - Česká asociace geofyziků, z.s.
Albertov 6
128 43 Praha 2

Seznam členů

V souladu s nařízením o ochraně osobních údajů uvádíme, že tento seznam není úplný, uvedeni jsou pouze členové, kteří vyjádřili souhlas se zveřejněním svého jména pro tento účel.

RNDr. Jaroslav Bárta, CSc.

RNDr. Dana Čápová

RNDr. Dušan Dostál

Prof. RNDr. Tomáš Fischer, CSc.

RNDr. Vít Hladík, MBA

Mgr. Lucie Janků

Mgr. Jaroslav Jirků

Prof. RNDr. Zdeněk Kaláb, CSc.

RNDr. Ivan Linhart, CSc.

RNDr. Jiří Lukeš, CSc.

Mgr. Zdeněk Matějík

Mgr. Tomáš Očadlík

Doc. RNDr. Lubomil Pospíšil, CSc.

RNDr. Jiří Sedlák

Mgr. Vladimír Stoje

Ing. Martin Stolárik, Ph.D.

RNDr. Bohumil Svoboda, CSc.

RNDr. Petr Tábořík, Ph.D.

Mgr. Jozef Urík