Adresa:
ČAAG - Česká asociace geofyziků, z.s.
Albertov 6
128 43 Praha 2

Historie ČAAG

Česká asociace pracovníků v aplikované geofyzice (ČAAG) byla založena v roce 1992. V současné době je organizovaná formou občanského sdružení podle zákona 83/1990 Sb. a nese název ČAAG - Česká asociace geofyziků, o.s. Jde o dobrovolné neziskové profesní sdružení odborníků pracujících v oboru geofyziky a oborech příbuzných. ČAAG realizuje svoji činnost prostřednictvím společných akcí a v místních pobočkách v Praze, Brně a Ostravě.

Prvním předsedou asociace byl zvolen RNDr. Miroslav Kobr, CSc. (1992-1996)

Dále následovali:

  • doc. RNDr. Jaroslav Kněz, CSc.(1996-2000)
  • RNDr. Miroslav Kobr, CSc. (2000-2004)
  • RNDr. Vít Hladík, MBA. (2004-2008)
  • prof. RNDr. Zdeněk Kaláb, CSc. (2008-dosud)

Bezprostředně po založení ČAAG jsme se začlenili do mezinárodní společnosti EEGE (European Environmental and Geophysics Engineering), která pod tehdejším vedením prof. D. Chapellier položila základy pravidelným každoročním setkáním. „Nultá“ odborná konference v roce 1993 byla uspořádána v Lausanne na vysoké odborné a zejména společenské úrovni a poté každoročně v jiném evropském městě, které bylo přiděleno aktivním geofyzikálním společnostem. Tato tradice přetrvává stále a nezměnila to ani organizační změna, kdy společnost EEGE byla začleněna do velké mezinárodní asociace EAGE (European Association of Geoscientists & Engineers) v roce 2002 jako divize Near Surface Geoscience vedle větší Oil & Gas Geoscience Division. V přechodném období těchto organizačních změn jsme ještě samostatně (ČAAG) uspořádali mezinárodní konferenci v Praze v roce 2003, dále jsou tyto konference pořádány centrem EAGE. Toto lze považovat za nejvýznamnější mezinárodní akci naší asociace. Jednalo se o 9th European Meeting of Environmental and Engineering geophysics v gesci EAGE .

Významné jsou každoroční regionální konference s mezinárodní účastí pořádané ostravskou pobočkou, neboť po vymizení národních geofyzikálních konferencích je toto jediná platforma pro odborné i společenské profesní setkávání. První z těchto konferencí, které volně navázaly na konference „Počítačové zpracování údajů československé seismické sítě“, byla uspořádána v roce 1992. Znamená to tedy, že konference má již dvacetiletou tradici (dvacátý ročník proběhl v roce 2011).