Adresa:
ČAAG - Česká asociace geofyziků, z.s.
Albertov 6
128 43 Praha 2

Dokumenty ČAAG

Stanovy ČAAG

Schválené členskou schůzí ČAAG dne 24. 2. 2015, platné od 1. 1. 2016

Pravidla účetnictví

Vnitřní předpis ČAAG

Statut redakce časopise EGRSE

Vnitřní předpis ČAAG

Statut redakční rady časopise EGRSE

Vnitřní předpis ČAAG