Adresa:
ČAAG - Česká asociace geofyziků, z.s.
Albertov 6
128 43 Praha 2

Dokumenty ČAAG

Stanovy ČAAG

Schválené členskou schůzí ČAAG dne 24. 2. 2015, platné od 1. 1. 2016

Interní předpis o ochraně osobních údajů.

Vydáno Radou ČAAG 5. 9. 2018

Pravidla účetnictví

Vnitřní předpis ČAAG

Statut redakce časopise EGRSE

Vnitřní předpis ČAAG

Statut redakční rady časopise EGRSE

Vnitřní předpis ČAAG